Course Description
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการแก้ปัญหา (Problem Solving Tools)
  เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจทั่วไป ของ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือในการแก้ปัญหา (Problem Solving Tools)

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการแก้ปัญหา (Problem Solving Tools)

Free enroll

1 ชั่วโมง 28 นาที
การบริหารจัดการ
คุณอุทธรณ์ สระทอง
Can not access this course
Course Structure

เครื่องมือในการแก้ปัญหา (Problem Solving Tools)

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการแก้ปัญหา (Problem Solving Tools)

Free enroll

1 ชั่วโมง 28 นาที
การบริหารจัดการ
คุณอุทธรณ์ สระทอง
Can not access this course