Course Description
โดรนตรวจสอบรอยร้าวอาคาร โดยคุณธีรพงศ์ วรางกูร เจ้าของนวัตกรรม CenInspect ของ Centrovision ที่พัฒนาออกมาเพื่อตรวจสอบภายนอกอาคารสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ทีมงานมืออาชีพ Operating , Processing , Report ส่งผลวิเคราะห์ถึงมือลูกค้า เหมาะกับการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างภายนอกทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่
มีความสูงมากๆ เข้าถึงพื้นที่ได้ยาก

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจทั่วไป ของ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

โดรนตรวจสอบรอยร้าวอาคาร

เรียนรู้เกี่ยวกับโดรนตรวจสอบรอยร้าวอาคาร

Free enroll

หลักสูตรนี้ไม่บันทึกชั่วโมงการอบรม
หลักสูตรอื่นๆ
คุณธีรพงศ์ วรางกูร
Can not access this course
Course Structure
เนื้อหา 8 mins
โดรนตรวจสอบรอยร้าวอาคารฟรี 8 mins

โดรนตรวจสอบรอยร้าวอาคาร

เรียนรู้เกี่ยวกับโดรนตรวจสอบรอยร้าวอาคาร

Free enroll

หลักสูตรนี้ไม่บันทึกชั่วโมงการอบรม
หลักสูตรอื่นๆ
คุณธีรพงศ์ วรางกูร
Can not access this course