OC-015

การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง

คุณสิงห์ทัย แสงทรงศิลป์

5.0
(1)

เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง

เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง
 

เหมาะสำหรับ
วิศวกร และ ผู้ที่สนใจทั่วไป ของ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

* หมายเหตุ : โปรแกรมจะบันทึกประวัติการอบรมครั้งแรกเท่านั้น

2 หัวข้อหลัก

คุณสิงห์ทัย แสงทรงศิลป์

วิทยากรผู้สอนหลักสูตร ประจำบริษัท อาซีฟา จำกัด

5.0

คะแนนหลักสูตร
100%
0%
0%
0%
0%
Loading...
กำลังโหลด...

ประกอบด้วย

30 นาที วิดีโอการเรียน
2 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

30 นาที วิดีโอการเรียน
2 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...